niedziela, 16 czerwca, 2024

Archive for the ‘Kościelisko’ Category

Czy jest piękne – o tak Kościelisko jest bardzo urocze dla Turystów

Zapraszamy do Kościeliska wypoczynek, warto tu przybyć przekonani, że Kościelisko jest wyjątkowym miejscem, gdzie może każdy Turysta wspaniale odpocząć od zgiełku dużych miast i skorzystać z wielu atrakcji regionu oraz szlaków turystycznych i tas narciarskich leżących w Kościelisku i bezpośrednim sąsiedztwie.

Z Kościeliska wycieczka do Jaskini Mroźnej

Dolina Kościeliska

Dolina Kościeliska pokoje blisko doliny

Z Kościeliska do Jaskini Mroźnej – początek szlaku zaczyna się z Kir, wejście do Doliny Kościeliska. Sama jaskinia położona jest we wschodnim zboczu Doliny Kościeliskiej w Tatrach, w masywie górskim Organów, około 122m ponad dnem doliny.

Wejście do jaskini mroźnej znajduje się na wysokości 1110m n.p.m., a wyjście na wysokości 1114m n.p.m. Całkowita długość jaskini wynosi 562m. Nazwę-Mroźna, jaskinia zawdzięcza;

  • panującej wewnątrz stałej, niskiej temperaturze powietrza ok. 6 stopni C,
  • powiewom zimnego powietrza,
  • a także białym naciekom na ścianach do złudzenia przypominających szron.

Szata naciekowa jaskini jest najbogatszą wśród udostępnionych do Turystycznego zwiedzania jaskiń Tatr Polskich. Jaskinia jest praktycznie pojedynczym korytarzem i w skali Tatr należy do jaskiń małych. Jest typową jaskinią o rozwinięciu poziomym powstała na skutek przepływu wód podziemnych tj. Kościeliskiego Potoku.

Początkowe 8m jaskini to sztuczny korytarz, a następnie zaraz potem trasa biegnie obok Cmentarzyska Nacieków, a następnie Zwaliska, po czym Białym Chodnikiem doprowadza do Wielkiej Komory długiej na 28m, wysokiej na 11m. Następnie dopiero w tym miejscu zaczynają się prawdziwe atrakcje w postaci rzeźby krasowej.

Warto uwagę zwrócić na Zasłonę, tj. brązową polewę na lewej ścianie zaraz za komorą. Wielką atrakcją jest Sabałowe Jeziorko powstałe w czasach, gdy dno doliny znajdowało się mniej więcej na tym poziomie. Najładniejszą szatę naciekową można zobaczyć w sąsiedniej salce, która kończy Ogródek ze stalagmitami. Wyjście to Komora Wstępna, gdyż od tego miejsca zaczęto eksplorację jaskini. Początkowo poznano jedynie niewielki odcinek jaskini liczący nieco ponad 63m, dopiero po II wojnie odkryto główny korytarz jaskini. Natomiast dopiero na początku lat 50. przystosowano ją do ruchu Turystycznego i udostępniono zwiedzającym w 1953r. Na początku jaskinia miała wąskie przejścia i była w znacznej części zamulona. Do 1956r. zwiedzanie jaskini odbywało się przy świetle lamp karbidowych, świec i latarek. Po kilkuletniej renowacji jaskinia została otwarta ponownie już z oświetloną elektrycznie instalacją elektryczną, za pomocą którego oświetlana jest do dzisiaj. Rok 2000 przyniósł  odkrycie bocznego korytarza jaskini, odgałęziający się w kierunku Jaskini Zimnej. Dzięki temu odkryciu długość Jaskini Mroźnej wzrosła o 60m.

Jaskinia jest udostępniona turystycznie od początku maja do końca października. Od 1959 roku oświetlana elektrycznie za pomocą agregatu spalinowego jako jedyna z polskich jaskiń tatrzańskich. Także jako jedyna wymaga zakupu biletu wstępu (obecnie bilet normalny kosztuje 4 zł). Zwiedzanie trwa od 20 do 40 minut i rozpoczyna się od otworu północnego położonego 120 metrów nad dnem Doliny Kościeliskiej.

Szlak turystyczny to czarny szlak zaczynający się tuż powyżej polany Stare Kościeliska, przy drewnianym mostku. Zaraz za mostkiem Lodowe Źródło. Prowadząca wzdłuż Żlebu pod Wysranki trasa jest jednokierunkowa, po zwiedzeniu jaskini schodzi się innym zejściem, na wprost tzw. Sowy. Dojście do jaskini – ok. 30 min, samo zwiedzanie jaskini – 20–40 min, zejście ok.15 min.

Dobrą wycieczkę do doliny Kościeliskiej zapewni wybór dobrego noclegu w pokojach blisko doliny Kościeliskiej, tak aby się dostać łatwo i szybko w celu zwiedzenia całej dolina oraz wszystkich jaskiń (np. Mroźną, Obłaskową, Mylną oraz Raptawicką i inne). Zobacz noclegi w Kościelisku i wybierz dobry nocleg dla siebie i swojej rodziny.